Katılım Koşulları

 
 • Yarışmaya yalnızca herhangi bir lisede örgün bir şekilde öğrenim gören öğrenciler katılabilmektedir.
 • Yarışma “Dans” ve “Müzik” olmak üzere 2 farklı kategoride yapılmaktadır.
 • 18 yaşından küçük katılımcıların Veli/Vasi İzin Formu’nu doldurarak imzalatmaları ve Arel Medya’ya iletmeleri gerekmektedir.
 • Yarışma amatör ve profesyonel dans ve müzik sanatçılarına da açıktır.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmanın iki farklı kategorisine de katılabilmektedir.
 • Katılım şartlarına uymayan yarışmacının ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir eser konmayacaktır. Bu durum diğer ödül alan veya al(a)mayan katılımcılara bir hak doğurmaz.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin eser üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Tüm başvurular online sistem üzerinden kabul edilecektir.
 • Katılımcılar videolarını 0539 550 66 38 numaralı whatsapp hattına ya da arelmedya@arel.edu.tr adresine wetransfer ile aracılığı ile göndermesi gerekmektedir. İstenen diğer tüm evrak ve dosyalar yine arelmedya@arel.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU

Arel Medya Dans ve Müzik Yarışması, lise öğrencilerinin bireysel ya da grup olarak müzik ve dans performanslarını sergilemesini konu almaktadır.

KATILIM FORMATI

Tüm başvurular online sistem üzerinden kabul edilecektir. Hazırlanan videolar 0539 550 66 38 Whatsap hattına ya da wetransfer paylaşım sitesi aracılığıyla arelmedya@arel.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Katılımcı 18 yaşından küçük ise aile izin formunu da sisteme yüklemesi gerekmektedir. Gönderilen dosya içerisinde öğrencilerin “Adı-Soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, ikamet adresi, öğrenim gördüğü lise” bilgilerinin yer aldığı bir Word dosyası da bulunması gerekmektedir.

YAYIN-TELİF HAKKI

Yarışmada ödül alan ve yayınlanmaya hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran İstanbul Arel Üniversitesi aittir. Bu eserler yarışma sonucunda Arel Üniversitesi dijital yayın organlarından yayınlanacaktır.

Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye gitmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İstanbul Arel Üniversitesine izin / muvafakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle İstanbul Arel Üniversitesinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

Ödül alan eserler ile satın alınan eserler İstanbul Arel Üniversitesi tarafından sosyal medya hesapları, web sayfası ve benzeri alanlarda kullanılabilir. İstanbul Arel Üniversitesi bu eserlerle ilgili yapacağı yayınlar için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. İstanbul Arel Üniversitesine yarışma kapsamında teslim edilen eserleri üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmamak şartıyla arşivlerinde ve araştırma amacıyla kullanabilirler.

Yarışmada dereceye giren eserler İstanbul Arel Üniversitesi web sitesi ve dijital yayın platformlarında yayınlanacaktır.

Katılımcılar bu yarışmaya eser göndermekle, yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışma Başlangıç Tarihi: 10 MART 2021
 • Son Katılım Tarihi: 10 MAYIS 2021

DİĞER KOŞULLAR

Şartname ve Başvuru Formları, www.areldansmuzik.com adresinden temin edilebilir. İstanbul Arel Üniversitesi, şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve gerektiğinde internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya yetkilidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Arel Üniversitesinin yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.